Perspectieftekening of 3D tekening

Als deskundige is het eenvoudig om 2D tekeningen te lezen. 

Het is begrijpelijk dat dit niet voor iedereen zo gemakkelijk is.  

Een tekening in perspectief geeft een beeld van meerdere gevels tegelijk.

Tekenbureau MINNEBOO kan in 3D de ontwerpen inzichtelijk maken.